• Valorizarea, în cadrul unui context cultural, a limbajului literar și muzical, în vederea formării și modelării personalității elevilor, având ca sursă de inspirație creațiile scriitorilor contemporani
  • Valorificarea inteligențelor multiple (verbală/lingvistică, muzicală, intrapersonală)
  • Aprofundarea creațiilor lirice
  • Stimularea gândirii critice și sistemice
  • Încurajarea performanțelor artistice
  • Dezvoltarea competențelor de argumentare / interpretare și de reflecție
  • Comunitatea locală
  • Instituțiile partenere
Tipul concursului: transcurricular (arii curriculare: Limbă și comunicare, Arte)
Grupul țintă
Concursul se adresează elevilor din învățământul gimnazial și liceal din toată ţara.

Participanţii îşi asumă originalitatea lucrărilor pe care le trimit!

Pentru accesarea Regulamentului FAB-2019, dați click pe fișierul atașat mai jos.

Vă mulțumim pentru participare!